SZKOLENIA

Prowadzimy działalność szkoleniową, organizując kursy i szkolenia mające na celu uzyskanie wymaganych przepisami kwalifikacji zawodowych, doskonalenia umiejętności jak również aktualizacji wiedzy. Proponowane przez nas szkolenia górnicze prowadzone są w oparciu o programy, zatwierdzone przez Okręgowe Urzędy Górnicze. Wysoko wykwalifikowana i doświadczona kadra dydaktyczna zapewnia wysoką jakość merytoryczną i praktyczną prowadzonych przez nas szkoleń.

ul. Reymonta 40
44-200 Rybnik
tel.: +48 32 422 35 62 (21)
fax: +48 32 422 35 62 (22)
e-mail: gpi@gpi.rybnik.pl

Godziny urzędowania: 7:00-15:00

Formularz zgłoszenia na szkolenie