OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z artykułem 13 RODO Administrator jest zobowiązany do podania informacji w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą. Poniższy obowiązek GPI Sp. z o.o. realizuje dla poszczególnych kategorii osób, poprzez umieszczenie wymaganych informacji na stronie internetowej przedsiębiorstwa.