OFERTA

Nasza działalność obejmuje swym zakresem działalność usługową w zakresie wykonawstwa obiektów górniczych i inwestycyjnych. Prowadzimy działalność szkoleniową, organizując kursy i szkolenia mające na celu uzyskanie wymaganych przepisami kwalifikacji zawodowych, doskonalenia umiejętności jak również aktualizacji wiedzy. Ponadto zajmujemy się obrotem towarowym, w tym między innymi sprzedażą odzieży roboczej, środków ochrony indywidualnej, jak też zaopatrzeniem firm okołogórniczych w materiały i sprzęt niezbędny do prowadzenia działalności produkcyjnej. 

Potencjałem przedsiębiorstwa są pracownicy: inżynierowie, technicy i górnicy z odpowiednim doświadczeniem zawodowym oraz kwalifikacjami, świadectwami, uprawnieniami oraz wiedzą. Czynniki te są niezbędne w procesie realizacji wykonywanych przez nas, często zaawansowanych technologicznie robót podziemnych. Wykorzystujemy nowoczesny sprzęt i technologie, tak w procesie projektowania i przygotowania robót jak również przy ich realizacji.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

aby otrzymać szczegółową ofertę