ZARZĄD

Władze i struktura spółki 
Zgromadzenie Wspólników, Rada Nadzorcza

Firmę reprezentują:
Zbigniew Bułka
Wiesław Grzybowski