RODO

Co to jest RODO

Od 25 maja 2018r. w całej Unii Europejskiej obowiązuje ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO), które harmonizuje przepisy o ochronie danych osobowych dotyczących osób fizycznych w Unii. Celami nadrzędnymi rozporządzenia są: zapewnienie bezpiecznej i swobodnej wymiany danych osobowych na terenie Unii oraz ujednolicenie przepisów w zakresie ochrony danych osobowych na terenie Unii. Wymagane jest opracowanie i wdrożenie kodeksów postępowania, dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa procesu przetwarzania danych osobowych, adekwatnie do istniejących zagrożeń i formuły przetwarzania. Nasze przedsiębiorstwo przetwarza Państwa dane osobowe w celu realizacji umów, zleceń oraz wykonywania zobowiązań prawnych. Proces przetwarzania został zaplanowany w taki sposób, aby zapewnić bezpieczeństwo i możliwość realizacji praw osób, których dane dotyczą.

Administratorem danych jest Górnicze Przedsiębiorstwo Inwestycyjne Sp. z o.o. , w imieniu którego działa Prezes Zarządu. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie w systemie informatycznym ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.