RODO

Co to jest RODO

Od 25 maja 2018r. w całej Unii Europejskiej obowiązuje ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO), które harmonizuje przepisy o ochronie danych osobowych dotyczących osób fizycznych w Unii. Celami nadrzędnymi rozporządzenia są: zapewnienie bezpiecznej i swobodnej wymiany danych osobowych na terenie Unii oraz ujednolicenie przepisów w zakresie ochrony danych osobowych na terenie Unii. Wymagane jest opracowanie i wdrożenie kodeksów postępowania, dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa procesu przetwarzania danych osobowych, adekwatnie do istniejących zagrożeń i formuły przetwarzania. Nasze przedsiębiorstwo przetwarza Państwa dane osobowe w celu realizacji umów, zleceń oraz wykonywania zobowiązań prawnych. Proces przetwarzania został zaplanowany w taki sposób, aby zapewnić bezpieczeństwo i możliwość realizacji praw osób, których dane dotyczą.

Administratorem danych jest Górnicze Przedsiębiorstwo Inwestycyjne Sp. z o.o. , w imieniu którego działa Prezes Zarządu. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie w systemie informatycznym ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

Inspektor ochrony danych osobowych

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, na którego w przedsiębiorstwie powołany został Marek Szebesta. Kontakt jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem iod@gpi.rybnik.pl

Do zadań Inspektora Ochrony Danych Osobowych należy między innymi:

  • informowanie administratora oraz pracowników o obowiązkach spoczywających na nich na mocy rozporządzenia oraz innych przepisów,
  • monitorowanie przestrzegania rozporządzenia oraz innych przepisów Unii i państw członkowskich oraz polityk administratora,
  • szkolenie personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania,
  • udzielania wskazówek administratorowi w przedmiocie wdrożenia odpowiednich i skutecznych środków technicznych jak również organizacyjnych mających zabezpieczyć dane osobowe oraz jak wykazać przestrzeganie prawa przez administratora lub podmiotu przetwarzającego dane,
  • współpraca z organem nadzorczym.