FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Górnicze Przedsiębiorstwo Inwestycyjne Sp. z o.o. realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Projekt: Dotacja na kapitał obrotowy dla Górniczego Przedsiębiorstwa Inwestycyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Cel projektu: Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

Dofinansowanie projektu z UE:  414 120,00 zł