IOD

Inspektor ochrony danych osobowych

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, na którego w przedsiębiorstwie powołany został Marek Szebesta. Kontakt jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem iod@gpi.rybnik.pl

Do zadań Inspektora Ochrony Danych Osobowych należy między innymi:

  • informowanie administratora oraz pracowników o obowiązkach spoczywających na nich na mocy rozporządzenia oraz innych przepisów,
  • monitorowanie przestrzegania rozporządzenia oraz innych przepisów Unii i państw członkowskich oraz polityk administratora,
  • szkolenie personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania,
  • udzielania wskazówek administratorowi w przedmiocie wdrożenia odpowiednich i skutecznych środków technicznych jak również organizacyjnych mających zabezpieczyć dane osobowe oraz jak wykazać przestrzeganie prawa przez administratora lub podmiotu przetwarzającego dane,
  • współpraca z organem nadzorczym.