HISTORIA

Spółka Górnicze Przedsiębiorstwo Inwestycyjne Sp. z o.o. została powołana na podstawie aktu notarialnego z dnia 06.02.2004r., natomiast działalność rozpoczęła 01.06.2004r. 

Siedzibą spółki jest miasto Rybnik, posiadające bogate tradycje górnicze. Zgodnie z PKD podstawowym przedmiotem działalności spółki są roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowanej. Przeważającym profilem naszej działalności jest wykonawstwo robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów górniczych i produkcyjnych. W 2006r. firma wdrożyła System Zarządzania Jakością ISO 9001. Obecnie w Górniczym Przedsiębiorstwie Inwestycyjnym funkcjonuje Zintegrowany System Zarządzania Jakością i BHP, zgodny z normami PN-EN ISO 9001:2015 oraz PN-ISO 45001:2018.